Săm soi đánh giá tình hình, bổ nhào xuống mặt nước, sau giây lát con cá đã nằm giữa mỏ chim bói cá. Dưới đây là hình ảnh ghi cảnh bói cá săn mồi.

Săm soi đánh giá tình hình, bổ nhào xuống mặt nước, sau giây lát con cá đã nằm giữa mỏ chim bói cá. Dưới đây là hình ảnh ghi cảnh bói cá săn mồi.

Chuẩn bị tấn công. Con bói cá nhăm nhăm nhìn xuống mặt nước đánh giá tình hình.

Và vù xuống mặt hồ, nó ngoi lên cùng một con cá kẹp giữa mỏ.

Với con mồi chắc trong miệng, chim bói cá thong thả bước đi, kiếm chỗ tận hưởng bữa ăn ngon lành.

Phút cuối cùng của con cá xấu số.

Chỉ giây lát sau, kẻ săn mồi đã kết thúc bữa ăn.

Nguồn: Ngọc Sơn (Ảnh: Daily Mail)